Consultancy

Overeenkomsten op het vlak van vennootschaps- en handelsrecht

Faillissementswetgeving

Het analyseren en opstellen van overeenkomsten:
     - Handelshuurovereenkomsten
     - Overeenkomsten van overdracht handelsfonds