Fiscale kalender

Raadpleeg hier de jaarkalender met de maandelijkse fiscale en andere vervaldagen

22.10.2018 - Btw

- Maandaangevers: aangifte en de verschuldigde btw voor de verrichtingen van september betalen.

22.10.2018 - Statistiek

INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.

22.10.2018 -

31.10.2018 - RSZ

Nominatieve staat opmaken voor het 3de kwartaal.

31.10.2018 - Veiligheid - OR

Eventueel, vergadering van het comité PBW en van de OR houden.

31.10.2018 - Boekhouding

Centraal boek bijwerken.

05.11.2018 - RSZ

Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven : een voorschot gelijk aan 30% van de bijdragen verschuldigd voor het 4de kwartaal 2017 betalen.

05.11.2018 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid

Afgifte van het formulier C 131 B "Verklaring van arbeid in een deeltijdse arbeidsregeling".

09.11.2018 - Statistiek

Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 3 928 137 EUR haalden : PRODCOM-enquête over oktober indienen.

15.11.2018 - Bedrijfsvoorheffing

BV ingehouden in oktober betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 39 150 EUR aan BV moeten betalen.

20.11.2018 - Btw

- Maandaangevers: aangifte en de verschuldigde btw voor de verrichtingen van oktober betalen.

20.11.2018 - Statistiek

INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.

30.11.2018 - Automatische ontspanningstoestellen

Elk jaar stuurt de ontvanger der directe belastingen in de loop van de maand november een bericht 681 naar de personen die als eigenaar van automatische ontspanningstoestellen gekend zijn. In geval van niet-ontvangst : borderel 680 aanvragen met het oog de bestelling van de fiscale kentekens 682.

30.11.2018 - Btw

Optie voor een ander stelsel van periodieke btw-aangiften (maandelijkse of kwartaalaangiften) in te dienen per aangetekende brief. De aanvraag heeft uitwerking op 1 januari 2019.

30.11.2018 - Veiligheid - OR

Eventueel, vergadering van het comité PBW en van de OR houden.

30.11.2018 - Boekhouding

Centraal boek bijwerken.

30.11.2018 -

05.12.2018 - RSZ

Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven : een voorschot gelijk aan 35% van de bijdragen verschuldigd voor het 4de kwartaal 2017 betalen.

05.12.2018 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid

Afgifte van het formulier C 131 B "Verklaring van arbeid in een deeltijdse arbeidsregeling".

08.12.2018 - Statistiek

Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 3 928 137 EUR haalden : PRODCOM-enquête over november indienen.

13.12.2018 - Btw

Per aangetekende brief aanvraag indienen om vanaf 1 januari 2019 de vrijstellingsregeling te kunnen genieten; bij de aanvraag de omzet van de eerste drie kwartalen opgeven en een raming van de omzet van het vierde kwartaal (art. 2, § 3 nieuw BTW-KB nr. 19).

13.12.2018 - Vakantie

Bericht uithangen m.b.t. de feestdagen van 2019 en hun eventuele vervanging.

13.12.2018 - Bedrijfsvoorheffing

BV ingehouden in november betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 39 150 EUR aan BV moeten betalen

14.12.2018 -

14.12.2018 -

14.12.2018 -

20.12.2018 - Btw

- Maandaangevers: aangifte en de verschuldigde btw voor de verrichtingen van november betalen.

20.12.2018 - Statistiek

INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.

20.12.2018 - Voorafbetalingen

(*)

24.12.2018 - Bedrijfsvoorheffing

Vennootschappen die in 2017 meer dan 2 500 000 EUR BV hebben ingehouden : betaling van de gedurende de eerste 15 dagen van december ingehouden BV.

24.12.2018 - Btw

Maandaangevers : voorschot betalen dat, naar keuze, gelijk is aan de belasting verschuldigd over de handelingen van 1 tot 20 december of het bedrag verschuldigd voor november (art. 19, § 2 BTW-KB nr. 1).