Tarieven

Duidelijke afspraken maken goede vrienden.

Onze erelonen zijn steeds gebaseerd op effectief gepresteerde uren. Per maand of kwartaal worden voorschotten aangerekend en na afsluiting van uw boekjaar of fiscale aangifte worden de voorschotten afgerekend op basis van de effectief gepresteerde uren. Duidelijke en correcte afspraken zijn immers in ieders belang ! Alle bijzondere en éénmalige opdrachten (zoals belastingcontroles, bezwaarprocedures, opmaken van budgetten en financiêle plannen voor kredietaanvragen, ...) en de daarmee gepaard gaande extra kosten, worden per opdracht en steeds gebaseerd op effectief gepresteerde uren afgerekend.

Als starter kan u vrijblijvend en gratis een eerste verkennend gesprek vragen om uw behoeften en mogelijkheden in kaart te brengen.